SEURAKUNTAELÄMÄ


"Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä."
Room. 12:4,5Jumalanpalvelus

Kristuksella oli tapana osallistua jumalanpalvelukseen joka sapatti (Luuk 4:16). Jeesuksen esimerkkiä seuraten järjestämme jumalanpalveluk
sen lauantaisin, joka on Raamatun viikkojaon mukaan viikon seitsemäs päivä, sapatti (3.Moos. 23:3).

Jumalanpalvelus on seurakuntamme tärkein tilaisuus. Kokoonnumme yhteen laulamaan, rukoilemaan, kuuntelemaan saarnaa, todistamaan, tutkimaan Raamatun sanaa ja vaihtamaan kuulumisia.

Jumalanpalvelukseen ovat kaikki tervetulleita. Jeesus sanoi: "sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois" (Joh. 6:37).Herran ehtoollinen

Kristus aterioi opetuslastensa kanssa kuolemaansa edeltävänä iltana. Ennen viimeistä ateriaansa Jeesus pesi opetuslastensa jalat sanoen: "Jos nyt minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat(Joh. 13:14-17). 

Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi palaset opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni" (Luuk. 22:19). Sitten Jeesus otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi maljan opetuslapsilleen sanoen: "Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi" (Matt. 26:27,28). Paavali kirjoitti: "Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee" (1. Kor. 11:26).

Järjestämme ehtoollisjumalanpalveluksen neljä kertaa vuodessa. Herran ehtoollinen ja sitä edeltävä jalkojen pesu on avoin kaikille, jotka uskovat Jeesuksen sovitustyöhön ja ovat käyneet kasteella.

Muut tilaisuudet ja toiminta

Kristus opetti, että elämässä on tärkeintä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään, niin kuin itseään (Matt. 22:36-39). Jeesus sanoi lisäksi seuraajilleen: "Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne" (Joh. 13:34-35). Johannes kirjoitti: "älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa" (1. Joh.3:18). 

Seurakuntaelämämme ei rajoitu lauantaiseen jumalanpalvelukseen. Uskomme yhteisöllisyyteen ja keskinäiseen rakkauteen. Järjestämme säännöllisesti erilaisia tilaisuuksia ja toimintaa. Lisäksi keräämme varoja hyväntekeväisyyteen sympatiakeräyksen avulla sekä teemme terveys- ja raittiustyötä ETRA ry:n välityksellä.

Voit katsella kuvia seurakuntaelämästämme täällä.