RAAMATTUTUNTI


"Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."
2. Tim. 3:16Jumalanpalveluksen yhteydessä pidettävä raamattutunti on vuorovaikutteinen keskustelutilaisuus, jossa Raamattua käydään järjestelmällisesti läpi. Jokaisella raamattutunnilla on oma aihe, johon syvennytään lukemalla Raamattua ja keskustelemalla.

O
sallistujien 
erilaisten näkemysten kautta saadaan käsiteltävästä aiheesta monipuolinen ja kattava kuva. Kun aihe nähdään suhteessa Kristukseen se auttaa seurakuntaa rakentumaan ja kasvamaan hengellisesti.