ARVOT

Lähellä lähimmäistä

  • Tärkeintä meille on Jumalan pelastusteko Pojassaan Golgatan ristillä ja Jeesuksen taivaassa suorittama jatkuva armonsa jakaminen häneen turvautuvalle.
  • Jumala on Jeesuksessa kaiken luoja ja ylläpitäjä ja kaikkien ihmisten Vapahtaja.
  • Uskomme, opetuksemme ja toimintamme perustuu Raamattuun.
  • Rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme.
  • Korostamme Pyhän Hengen jatkuvan vastaanottamisen ja Hengen lahjojen merkitystä uskovan elämässä.  
  • Rakennamme siltoja uskosta osattomiin ja huomioimme heidän tarpeensa.
  • Varoitamme eksyttävistä voimista kutsumalla kaikkia ihmisiä seuraamaan Jumalan sanaa elämässään ja siten tunnustamaan rakkautensa Jeesusta kohtaan.
  • Tehtävänämme on kaiuttaa ilosanomaa Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja kertoa, miten voi olla aina valmis päästääkseen taivaaseen Jeesuksen tullessa.