TOINEN ADVENTTI


"Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan."
Matt. 16:27


Uudessa testamentissa joka 25. jae puhuu Jeesuksen paluusta. Joten tämä aihe on yksi Raamatun keskeisimpiä. On myös huomattava, että kyseiset tekstit osoittavat, että kyseessä on aina yksi ja sama tapahtuma. Jeesus ei siis ramppaa monta kertaa. Kristillistenkirjakauppojen hyllyt suorastaan notkuvat aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Mutta kun näitä teoksia tutkitaan Raamatun valossa, huomataan merkillinen piirre, ne hyvin suurelta osin kertovat tästä valtavasta tapahtumasta juuri päinvastaisella tavalla, kuin Raamattu. On myös merkille pantavaa, että Raamattu oli tällaisesta etukäteen ennustanut.

Autuas toivo - Kristuksen paluu

Kun apostoli Paavali oli vankina pimeässä ja kosteassa Mammertinen vankilassa odottamassa teloitustaan, hän kirjoitti: "...kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä" (Tiitus 2:13). Paavali kirjoitti tämän rohkaisevan kirjeen Tiitukselle, "omalle hengelliselle pojalleen", muistuttaakseen häntä Herran "kirkkauden ilmestymisestä". Jos elämässäsi on joskus lannistavien olosuhteiden pimeitä öitä, katso ylöspäin ja muista, että "autuas toivo" - Kristuksen paluu tähän maailmaan - tekee kaiken taas hyväksi.

Uudessa testamentissa on kaksi tekstiä, jotka jokaisen Raamattuun uskovan tulisi tietää. "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän" (Joh. 3:16). Toinen teksti on kaunis lupaus, jonka Jeesus antoi pian hänen ristiinnaulitsemisensa ja taivaaseenastumisensa jälkeen: "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen" (Joh. 14:1-3).

Vuosisatojen ajan tämä toivon tähti - lupaus Hänen paluustaan - on tuonut Kristuksen seuraajille rohkeutta ja voimaa kestää pettymyksiä, vastoinkäymisiä ja kuoleman uhkaa. Jeesuksen seuraajat ovat aina innokkaina odottaneet tämän lupauksen täyttymistä. Myöhemmin elämänsä aikana, kun teloittaja seisoi enää muutaman askeleen päässä, Paavali julisti voitonriemuisesti: "Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään" (2. Tim. 4:7,8.). Paavali pystyi kohtaamaan teloittajan miekan urheasti tuona kohtalokkaana päivänä, koska hän uskoi Kristuksen lupaukseen tulla takaisin! Kyllä, Jeesus TULEE takaisin! 

Kun opetuslapset kysyivät Jeesuksen takaisintulon ja maailmalopun merkkejä, Jeesus antoi yksityiskohtaisen selostuksen tapahtumista, jotka tapahtuisivat juuri ennen Hänen paluutaan. Jeesus sanoi: "Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät monia" (Matt. 24:4,5). Jakeessa 24 Jeesus kertoo aiheesta enemmän. "Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan."

Jos emme osaa erottaa oikeaa ja väärää toisistaan - emme huomaa jäljitelmää - saatamme lähteä seuraamaan huijaria luullen häntä Kristukseksi! Jeesus varoitti, että näin voisi käydä! Eikä hän puhunut muutamasta kömpelöstä petoksesta. Ilmeisesti Hän puhuu uskomattoman taitavasta "imitoinnista", joka on suunniteltu ja toteutettu niin huolellisesti, että lähes koko maailmaa petetään. Nämä jäljittelijät tekevät nimittäin ihmeitä - parantavat sairaita ja tekevät yliluonnollisia tekoja väitteidensä tukemiseksi.

Kristuksen oikeasta tulemisesta ei voi erehtyä. Kukaan ei pystyisi samaan. Mutta me voimme joutua väärien messiaiden huijattaviksi ennen kuin Kristus ilmaantuu! Paholainen tulee käyttämään vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja yrittääkseen hämmentää ihmisten mieliä toisen tulemuksen suhteen. "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi" (2. Kor. 11:13,14). Paholainen jopa muuttaa itsensä ja esittää väärennöksen Jeesuksen paluusta.

Aina silloin tällöin joku ilmaantuu ja väittää olevansa Kristus. He saattavat käyttää sellaisia vaatteita, joita ihmiset ajattelevat Kristuksen käyttäneen. He puhuvat lempeällä, soinnukkaalla äänellä. He lainaavat paljon Raamattua. He vaikuttavat hyvin viisailta. Jotkut heistä vetävät puoleensa suurenkin kuulijakunnan, joka uskoo, että Kristus on tullut takaisin maailmaan. Kukaan heistä ei kuitenkaan ole Kristus. Se on aivan varmaa. Mistä sen voi tietää?

Tällainen henkilö saattaa näyttää sellaiselta, jolta odottaisit Jeesuksen näyttävän. Hän saattaa puhua niin kuin odottaisit Jeesuksen puhuvat. Hän saattaa parantaa sairaita ja tehdä ihmetekoja ja houkutus epäillä Raamatun sanaa voi käydä ylivoimaiseksi. Mutta emme voi luottaa aisteihimme - mitä kuulemme, näemme tai tunnemme! On vain yksi turvallinen opas määrittelemään, onko joku aito vai jäljittelijä. Se on Raamattu. Katsotaan muutamaa Kristuksen paluuseen ainutlaatuisella tavalla liittyvää merkkiä tai piirrettä, niin ettei meitä voi huijata!Kristuksen paluu on näkyvä tapahtuma

"Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo" (Matt. 24:27). Itse asiassa, Ilmestyskirjan 1:7 sanotaan, "-- Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet..."

Jäljittelijöitä voi ilmaantua siellä ja täällä, mutta kukaan huijari ei pysty tulemaan pilvissä, niin että kaikki ihmiset näkevät hänet! Eikä kukaan pysty jäljittelemään sitä kirkkautta, minkä koko taivaan peittävä salama aiheuttaa. Kun Jeesus oli suorittanut työnsä maan päällä, Hän oli lähes valmis nousemaan taivaaseen. Hän otti lähimmät seuraajansa mukaansa Öljymäelle ja annettuaan opetuslapsilleen ohjeita ja sanottuaan jäähyväiset, Hänet yhtäkkiä temmattiin taivaaseen. On huomioitava, mitä Raamattu tästä tapahtumasta sanoo.

"Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän."
-
Ap. t. 1:9-11

Kaksi Jumalan enkeliä oli tullut vakuuttamaan opetuslapsille, että Jeesus tulee samalla tavalla, kuin he näkivät omilla silmillään Jeesuksen nousevat taivaaseen. Enkelit vakuuttivat hänen tulevan samalla tavalla, siis hyvin näkyvässä muodossa. Enkelien heille antama lupaus tulisi täyttymään. Jeesus oli sanonut yksinkertaisesti, mitä he tulisivat NÄKEMÄÄN: "Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan." (Luuk. 21:27)

On huomioitava, että myös jumalattomat näkevät tämän suuren tapahtuman: "Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja Karitsan vihalta! Heidän vihansa suuri päivä on tullut - kuka voi sen kestää?" (Ilm. 6:14-17).

"Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, ja tuli ankara maanjäristys, niin ankara järistys, ettei sellaista ole ollut koko sinä aikana, jonka ihminen on ollut maan päällä" (Ilm. 16:18). Tämä maanjäristys murskaa maapallon kaupungit. Keneltäkään ei voi jäädä huomaamatta tällainen maanjäristys, joka edeltää Kristuksen tuloa! "Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo" (Matt. 24:27). Myös keneltäkään ei voi jäädä huomioimatta tällainen koko taivaalla tapahtuva leimahdus.

"Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan" (Matt. 24:30). Tässäkin tekstissä sanotaan, että myös jumalattomat näkevät hänen tulonsa. Kenenkään ei siis tarvitse kertoa meille, milloin Jeesus tulee. Näemme Hänen tulevan pilvissä. Mutta on muitakin merkkejä, joita Paholainen ei pysty kopioimaan. Kristus ei ilmaannu yhtäkkiä johonkin kaukaiseen paikkaan tai astu ulos avaruusaluksesta. Jeesus ei tule takaisin yksin. Siitä tulee kirkas tapahtuma! Jeesus sanoi: "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle" (Matt. 25:31).

Miksi Jeesus tuo enkelit mukanaan? Hän vastaa: "Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut" (Matt. 24:31). Jeesusta saattavat kaikki pyhät enkelit - täyttäen taivaan sanoinkuvaamattomalla kirkkaudella. Nyt tiedät, miksi nämä ihmiset, jotka väittävät olevansa messiaita, eivät sitä mitenkään voi olla! Heidän olisi täysin mahdotonta yrittää matkia Jeesuksen tuloa. Kukaan ei pysty siihen!Jeesuksen paluu on kuuluva tapahtuma

"Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut."
- Matt. 24:31

"Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina" (1. Tess. 4:16). Kuten näemme, Kristuksen takaisintulo ei ole ainoastaan näkyvä, vaan myös kuuluva - kaikki kuulevat sen.

Jumalan kutsu ja pasuunan ääni tulee olemaan niin läpitunkeva, että Kristuksessa kuolleet heräävät ja nousevat haudoistaan. Osaatko kuvitella sitä iloa, kun haudat aukenevat ja perheet yhdistyvät? Huomaatteko, miten mahdotonta Saatanan on jäljitellä Kristuksen oikeaa takaisintuloa? On lisää hyviä uutisia! Huomatkaa, mitä tapahtuu vanhurskaille, jotka elävät Kristuksen tullessa:

"Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa" (1. Tess. 4:17). Uskolliset Jeesuksen seuraajat temmataan yläilmoihin kuolleista herätettyjen kanssa Herraa vastaan. Siitä tulee monelle perheelle onnellinen jälleennäkeminen!

Paavali kertoo lisää yksityiskohtia Jeesuksen paluusta:

"Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen."
- 1. Kor. 15:51-53

Jumala antaa jokaiselle Jeesuksen seuraajalle rakkauden lahjansa - iankaikkisen elämän.  Kaikki muut lahjat ovat merkityksettömiä ilman tätä kuolemattomuuden lahjaa. Jumala antaa kansalleen muutakin: "...taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken" (Fil. 3:20,21). Kristuksen kaltainen ruumis. Ei enää kipuja ja särkyjä - tai tauteja.Mitä tapahtuu jumalattomille, jotka jäävät maan päälle?

"Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään. "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista."
- Matt. 24:40-44

Tämä teksti on ollut pohja sellaiselle ajatukselle, että Jeesus tulee hiljaa (niin kuin varas) ja että ne, joita ei oteta mukaan, jäävät eloon. Katsotaan ensin, mitä Raamattu tarkoittaa varkaan tulolla. Tarkoittaako se hiljaista tulemista, eli tapaa, vai aikaa, jolloin itse tapahtuma on näkyvä, mutta hetkeä ei osata arvata. Teksti itse puhuu ajasta, ei tavasta. Varkaan tulolla tarkoitetaan sitä, että Jeesuksen paluu tapahtuu yhtäkkiä. Ihmiset eivät osaa sitä aavistaa, niin kuin ei varkaankaan tuloa.

Paavalikin ottaa varkaan tulemisen kielikuvakseen puhuessaan Jeesuksen toisesta tulemisesta: "Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat: "Kaikki on hyvin, ei mitään hätää", tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon" (1. Tess.5:1-3).

Tässäkään varkaan tulolla ei tarkoiteta tapaa, vaan aikaa. Herran päivä, eli Jeesuksen paluu tapahtuu äkkiä, niin kuin varkaan tuleminen.

Pietari kirjoittaa vielä samasta asiasta: "Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa - tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta" (2. Piet. 3:10-12).

Tarkoittaako Pietari, että Herran päivä tulee hiljaa, niin etteivät ihmiset sitä huomaa? Ei tarkoita. Teksti kertoo sellaisista tapahtumista, etteivät ne keneltäkään jää huomioimatta. Pietarikaan ei tarkoita varkaan tulolla hiljaista tapahtumaa, vaan hän tarkoittaa aikaa, että se tapahtuu äkkiä, niin kuin varkaan tulo taloon. Kaikki siis huomaavat tuon päivän, kun se on käsillä ja Jeesus sanoi mitä silloin tapahtuu: "Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään" (Matt. 24:40,41).

Kysymys kuuluu, jääkö ne eloon, jotka jätetään? Jeesus kertoi edellä seuraavaa: "Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään" (Matt. 24:37-41).

Jeesus sanoo, että hänen tulonsa päivänä olisi samanlainen tilanne kuin Nooan aikana. Silloinkin oli kaksi ryhmää, toinen otettiin arkkiin ja toinen ryhmä jäi arkin ulkopuolella, ja ne, jotka jäivät, tuhoutuivat. Eli, hänen tulemisensa päivänä ne, jotka jätetään myös tuhoutuvat, niin kuin Nooan päivinä.

Luukas kertoo samasta tilanteesta, mutta tässä Jeesus viittaa myös Lootin päivään: "On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. - - Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään. [Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään]" (Luuk. 17: 28-36). Eli, ne jotka jätetään, tuhoutuvat samoin kuin ne, jotka jätettiin Lootin päivinä.

Kun Jeesus saapuu, merkit ovat niin suuret, ettei kukaan enää silloin ole sängyssä nukkumassa tai peltohommissa. Mutta vähän ennen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, ihmiset toimivat normaalisti, niin kuin Nooan ja Lootin päivinä.

"Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan" (Matt. 16:27). Kun Jeesus saapuu, niin hänellä on palkka mukanaan jokaiselle. Tämän jälkeen ei enää ole palkan maksuja. Siksi tuolloin on vain kaksi ihmisryhmää. Toiselle annetaan iankaikkinen elämä, toiset tuhoutuvat.

Paavali kirjoittaa: "mutta ahdistetut - niin teidät kuin meidätkin - hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta" (2. Tess. 1:7-9).

"Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat: "Kaikki on hyvin, ei mitään hätää", tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon."
-
1. Tess. 5:1-3

Jeesus ilmestyy enkeliensä kanssa näkyvällä tavalla ja hänellähän on palkka mukanaan ja näin hän joutuu suorittamaan tuon palkan maksun myös jumalattomille. Ja tämä tapahtuu seuraavasti: "Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella" (2. Tess. 2:7,8).

Jeesuksen paluussa tuhoutuu kaikki ne, jotka ovat tahtoneet pitää kiinni vääryydestä (Room. 1:18). Ja tämä tuhoutumisen syy on Jeesuksen kirkkaus. Tämä siitä syystä, koska synti tuhoutuu Jumalallisen kirkkauden edessä. Mutta ne, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesuksen käsiin, kestävät hänen kirkkautensa ja huudahtavat: "Tämä on meidän Jumalamme! - - häneen me kiinnitämme toivomme, - - Hän pelastaa meidät" (Jes. 25:9).

Jotkut opettavat, että Jumalan lapset eivät ole maailman viimeisessä ahdingossa mukana, vaan heidät on jo salaisesti temmattu taivaaseen. Mutta niin kuin olemme nähneet, Raamattu ei opeta salaista tempaamista. Samoin Raamattu opettaa, että Jumalan lapset joutuvat olemaan mukana viimeisessä ahdingossa: "Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan. Kuudes enkeli tyhjensi maljansa suureen Eufratvirtaan. Virran vesi kuivui, ja niin aukeni tie idän kuninkaille. Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. "Minä tulen kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan, ettei joutuisi häpeään, kulkemaan alasti kaikkien nähden." Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hepreaksi Harmageddon" (Ilm. 16:10-16).

Tässä eletään viimeisten vitsausten eli vihan maljojen aikaa, jotka ovat juuri ennen Jeesuksen toista tulemista. Kuudennen vitsauksen aikana Jeesus sanoo, ettei hän vielä ole tullut, mutta on tulossa, niin kuin varas (yhtäkkiä, niin kuin olemme muualta Raamatusta lukeneet). Ja hän pyytää lapsiaan edelleen valvomaan, koska he ovat todella vielä maan päällä.

Jumala on kuitenkin lastensa suojana: "- Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät..." (Dan. 12:1,2).

Teksti puhuu ajasta, jolloin tapahtuu ylösnousemus ja tämähän tapahtuu Jeesuksen takaisin tulossa (1. Tess. 4:13-18). Daniel kirjoittaa, että juuri ennen ylösnousemusta on suuri ahdistuksen aika, jossa Jumalan kansa on mukana, mutta Jumala tulee pitämään huolta omistaan. Näin sopusointuisesti Raamattu puhuu niistä tapahtumista, mitkä tapahtuvat maailman lopussa, toisessa adventissa.


Seuraavassa lyhyesti toisen adventin tapahtumat:

 • väärät profeetat ja messiaat yrittävät pettää kaikki
 • paholainen ilmestyy valon enkelinä
 • Jeesuksen toinen tuleminen ei tapahdu salaisesti
 • jokainen näkee Jeesuksen tulon
 • kaikki pyhät enkelit tulevat Jeesuksen kanssa
 • torvet soivat hänen tullessaan
 • hän saapuu ylienkelin huudon kuuluessa
 • kuolleet uskovat herätetään henkiin
 • elävät uskovat muutetaan ilman, että he näkevät kuolemaa
 • kaikille uskoville annetaan kuolemattomuus
 • kaikki uskovat temmataan taivaaseen
 • kaikki maailman jumalattomat puhkeavat valituksiin nähdessään Jeesuksen
 • valtava maanjäristys tuhoaa maapallon
 • kaikki kadotetut tuhotaan

Raamattu osoittaa, että Jumalalla on tunteet, hän ei siis ole tunteeton robotti. Jumala vihaa syntiä, mutta hän rakastaa silti syntistä ihmistä. Kun Jeesus oli maan päällä, niin hänen kerrotaan itkeneen. Häntä liikutti ihmisten suru, mutta myös se, ettei hän saa pelastaa kaikkia, koska vain harvat antavat siihen luvan.

Kun Jeesus saapuu kirkkaudessaan, niin hän tietää, että ne jotka ovat tahtoneet pitää synneistään kiinni, tuhoutuvat hänen kirkkautensa tähden. Tämä koskee syvästi hänen sydämeensä, koska hän rakastaa heitäkin. Jokaisella ihmisellä on paikka Jumalan sydämessä, mutta se jää monen osalta tyhjäksi heidän oman valintansa ansiosta. Voimme ajatella niin, kun kaikki on ohi ja Jumala katselee pelastuneiden onnea taivaassa, hän varmasti joskus huokaa syvään, että olisihan tänne enemmänkin mahtunut. Hän sydämeensä jää ikuinen kaipaus niistä, joita hän ei saanut pelastaa.


Mikä on sinun vastauksesi hänelle, kun hän pyytää lupaa saada pelastaa sinut? Tahdotko antaa hänelle sen ilon, että hän saa katsella sinua halki ikuisuuden ja tuhlata sinuun tuota hänen ääretöntä rakkauttaan?


Lisätietoa toisesta adventista löydät täältä.