REKISTERISELOSTE


Henkilötietolain (523/1999) 1§:n mukainen rekisteriseloste

Salon adventtiseurakunnan uutiskirjeen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Salon adventtiseurakunta
Helsingintie 14
24100 Salo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Tarro
puh. 050 346 5337
adventtiseurakunta.salo@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Salon adventtiseurakunnan uutiskirje

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköpostitse tapahtuva tiedottaminen esimerkiksi uutisia, kuulumisia ja tapahtumatiedotteita.

5. Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin liitetään uutiskirjeen tilanneet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tietojen poistaminen

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa poistaa osoitteensa rekisteristä uutiskirjeen lopusta löytyvästä peruutuslinkistä.