RAAMATTU


"Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla."
1. Kor. 2:14

Mikä Raamattu on?

Raamattu on kirja, joka kertoo Jumalan teoista tämän maailman eri vaiheissa luomisesta alkaen. Sen sanoma on Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan ja hänen suunnitelmansa pahuuden ja kärsimyksen poistamiseksi sekä ihmisten pelastamiseksi ikuiseen elämään.

Raamattu on syntynyt noin 1500 vuoden kuluessa Israelin kansan ja ensimmäisen kristillisen seurakunnan eri vaiheissa. Se sisältää kerrontaa tapahtumista, profeettojen julistusta, lauluja ja runoutta, sananlaskuja, kuvauksia Jeesuksen Kristuksen teoista, kuolemasta ja ylösnousemuksesta sekä kirjeitä, joissa on opetusta, ohjeita ja rohkaisua kristilliselle seurakunnalle.

Jeesuksen elämä ja tehtävä Jumalan suunnitelmien toteuttajana on Raamatun punainen lanka.

Voiko Raamattuun luottaa?

Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja kirjoituksesta ja sen on kirjoittanut noin 40 eri kirjoittajaa noin 1500 vuoden aikana. Raamattu on kirjoitettu kolmella eri mantereella, Aasiassa, Euroopassa ja Afrikassa. Sen kirjoittajilla on erilaiset taustat, he ovat eläneet erilaisissa kulttuureissa ja harjoittaneet erilaisia ammatteja. Kirjoittajien joukossa on mm. kansanjohtaja, sotapäällikkö, kuninkaita, pääministeri, maanviljelijä, lammaspaimen, profeettoja, pappeja, kalastajia, lääkäri ja entinen kristittyjen vainooja. Kirjoittajien erilaisuudesta huolimatta Raamatun keskeinen sanoma Jumalan suunnitelmasta ihmisten pelastamiseksi, joka toteutui Jeesuksessa, on yhtenäinen.

Vanhan testamentti sisältää mm. lukuisia ennustuksia tulevasta Messiaasta, jotka toteutuivat hämmästyttävän yksityiskohtaisesti Jeesuksen elämässä. Siellä on ennustettu mm. Jeesuksen syntymän ajankohta ja paikka, hänen tehtävänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa.

Raamattu sisältää myös muita toteutuneita ennustuksia, kuten Danielin kirjan kuvapatsas, jonka välityksellä Babylonian kuninkaalle kerrottiin tulevista maailmanvalloista Babyloniasta aina Eurooppaan asti, sellaisina kuin ne ovat myöhemmin historiassa toteutuneet.

Raamattua on pidetty epäluotettavana, koska siinä mainituista paikoista, kansoista ja henkilöistä ei ole ollut tietoa muissa lähteissä. Vuosikymmenien aikoina arkeologia on tuonut runsaasti todisteita tapahtumapaikoista ja jopa monista yksittäisistä henkilöistä. Muun muassa Israelista kansana ja Daavidin kuningashuoneesta on löytynyt mainintoja Raamatun ulkopuolisista lähteistä.

Uudessa testamentissa mainitut hallitsijat Tiberius, Herodes ja Pontius Pilatus löytyvät myös historian kirjoista. Samoin Johannes Kastaja ja Jeesuksen veli, Jaakob, joka kivitettiin kuoliaaksi. Myös Jeesus mainitaan ainakin roomalaisten historijoitsijoiden, Cornelius Tacituksen, Caius Tranquilluksen, Plinius nuoremman, ja juutalaisen historioitsijan, Josefuksen, kirjoituksissa.

Jeesuksen kuoleman jälkeen hänen opetuslapsensa, jotka sitä ennen olivat peloissaan paenneet häntä vangitsemaan tulleita miehiä ja piileskelleet lukittujen ovien takana, sanoivat kohdanneensa hänet ylösnousseena ja lähtivät pelottomina viemään sanomaa hänen ylösnousemisestaan ja sen merkityksestä koko maailmaan. Lopulta monet heistä olivat valmiita jopa kuolemaan uskomansa totuuden tähden. Yhdessä sukupolvessa kristinusko levisi lähes koko tunnettuun maailmaan.

Raamattu on edelleen maailman ostetuin, luetuin, käännetyin ja levinnein kirja. Se on käännetty yli 200 kielelle ja osia siitä 1200 kielelle. Jatkuvasti sitä käännetään uusille kielille.

Lisätietoa Raamatusta löydät täältä.