TUHATVUOTISKAUSI


"He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus."
Ilm. 20:4,5

Millenium

Hyvin yleisesti puhutaan maan päällisestä tuhatvuotisesta valtakunnasta, jolloin Saatana on sidottuna ja näin tuo aika maan päällä on ihanaa onnen aikaa. Ilmestyskirjan 20 luku on avain tähän aikajaksoon, ja heti täytyy todeta, että se ei puhu mitään valtakunnasta, vaan ainoastaan tuhannen vuoden aikajaksosta. Tätä tuhannen vuoden mittaista ajanjaksoa kutsutaan tuhatvuotiskaudeksi eli millenniumiksi, joka tulee latinankielisistä sanoista "mille" eli "tuhat" ja "annum" eli "vuosi".

"Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat Paholainen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa."
-
Ilm. 20:1-3

Kysymys kuuluu, miten tämän tuhannen vuoden aikajakso alkaa, mitä sen aikana tapahtuu ja miten se loppuu? Ensin katsotaan, miten tuo aikajakso alkaa. "Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta" (Ilm. 20:4-6).

Teksti kertoo, että on kaksi ylösnousemusta ja että pelastuneet kuuluvat ensimmäiseen ylösnousemukseen ja jumalattomat toiseen. Samoin se kertoo, että näiden kahden ylösnousemuksen välissä on tuhat vuotta. Jeesuskin mainitsi kaksi eri ylösnousemusta: "Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan - hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen" (Joh. 5:28,29).

Ilmestyskirja sanoi: "Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa." (Ilm. 20:6)"Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt" (Ilm. 20:5).

Huomaamme, että pelastuneiden ylösnousemus aloittaa tuhannen vuoden aikajakson. Paavali kirjoittaa: "Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa" (1. Tess. 4:16,17).

"Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee" (1. Kor. 15:22,23). Kyseessähän on Jeesuksen toinen tulemus, jolloin Kristuksen omat herätetään kuolleista.

Jesaja kuvailee tätä iloista tapahtumaa seuraavasti: "...Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa! ... ja niin maa palauttaa kuolleet elämään" (Jes. 26:19). Eli, Jeesuksen toinen tulemus, jossa häneen uskovat kuolleet herätetään eloon, aloittaa tuhannen vuoden aikajakson. Kristuksen kauan sitten antama ihana lupaus täyttyy: "... menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen" (Joh. 14:2,3). Siellä pelastetut viettävät tuhatvuotiskauden!

Tuhannen vuoden alussa, Jeesuksen tullessa, elossa olevat jumalattomat tuhoutuvat

Jeesus kertoo, että niin kuin kävi Nooan ja Lootin päivinä, niin käy silloin kun hän tulee toisen kerran. Hän kertoo kuinka ne, jotka jäivät arkin ulkopuolelle, tuhoutuivat ja samoin ne, jotka jäivät Sodomaan ja Gomorraan. Ja samoin käy Jeesuksen mukaan jumalattomille, eli niille jotka jätetään, kun hän tulee toisen kerran (Matt. 24:37-41; Luuk. 17: 28-36).

Jeesus myös opettaa, että hänen tullessaan hän tuo jokaiselle palkan (Matt. 16:27). Tämän jälkeen ei enää ole palkan maksuja. Siksi tuolloin on vain kaksi ihmisryhmää. Toiselle annetaan iankaikkinen elämä, toiset tuhoutuvat.

Paavali myös kirjoittaa, että Jeesuksen takaisin tulossa jumalattomat saavat rangaistuksensa (2. Tess. 1:7-9). Samoin hän opettaa, että tämä rangaistus on tuho (1. Tess. 5:1-3). Ja tämän tuhon saa aikaan Jeesuksen tulon kirkkaus (2. Tess. 2:7,8).

Jeremia oli ennustanut:"Sinä päivänä kaikkialla, maan äärestä ääreen, viruu kuolleita, jotka Herra on surmannut. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata, vaan heidän ruumiinsa jäävät hajalleen maatumaan" (Jer. 25:33). 

Kun tuhannen vuoden alussa kaikki Jumalan omat on viety taivaaseen, ja jumalattomat kuolleet ovat haudoissaan, sekä elossa olevat jumalattomat ovat saaneet surmansa, niin planeettamme jää tyhjäksi ja autioksi. Jeremia kuvailee tätä tilaa: " - Minä katselin maata - se oli autio ja tyhjä, ja taivasta - sen valo oli sammunut. Minä katselin vuoria - ne järkkyivät, ja kaikki kukkulat vapisivat. Minä katselin ympärilleni - ei yhtään ihmistä, taivaan linnutkin olivat lentäneet pois. Minä katselin puutarhaa - se oli pelkkää aavikkoa, kaupungit oli revitty maahan. Tämän kaiken oli saanut aikaan Herran hehkuva viha. Näin sanoo Herra: - Koko maa tulee autioksi. Miksi en tekisi siitä loppua?" (Jer. 4:23-27).

"Näin sanoo Herra Sebaot: - Myrsky nousee maailman ääriltä, tuho kulkee kansasta kansaan! Sinä päivänä kaikkialla, maan äärestä ääreen, viruu kuolleita, jotka Herra on surmannut. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata, vaan heidän ruumiinsa jäävät hajalleen maatumaan"
- Jer. 25:32,33

Maa ei tosin ole aivan autio. Täällä on joku:"Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat Paholainen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven" (Ilm. 20:1-3). Alkuperäinen Raamatun sana syvyydelle on "abyssos". Samaa sanaa käytetään Vanhassa testamentissa kuvaamaan kaoottisessa tilassa olevaa maailmaa ennen kuin Jumala loi siitä tämän kauniin maailman: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä" (1. Moos. 1:1,2). Samaa sanaa käytetään Jeremian kirjassa: "Minä katselin maata - se oli autio ja tyhjä, ja taivasta - sen valo oli sammunut" (Jer. 4:23).

Planeetallamme on siis "abyssos" syvyys. Eli, se on autio ja tyhjä ihmisistä ja eläimistä. Mutta Ilm. 20:1-3 kertoo, että Saatana on sidottuna tälle tyhjälle maapallolle. Kyseessä ei ole mitkään kirjaimelliset kahleet, vaan ne ovat olosuhteiden kahleet. Saatanan mieliharrastus on kiusata ja tuhota ihmisiä, mutta kun maa jää tyhjäksi ja hän ei pääse täältä pois, niin hän on näin sidottu olosuhteiden kahleilla, tyhjälle planeetallemme.

"syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan" (Ilm. 20:3). Paholaisella ja langenneilla enkeleillä ei ole muuta tekemistä kuin kuljeskella edestakaisin pimeällä, tuhotulla ja yksinäisellä planeetalla ja miettiä Jumalaa vastaan tehdyn kapinointinsa seurauksia!

Mitä tapahtuu tällä aikaa taivaassa?

Johannes kertoo: "Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta" (Ilm. 20:6). Pelastuneille annetaan hallintavalta Kristuksen kanssa. "Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta" (Ilm.20:4).

Pelastuneille annetaan myös tuomiovalta. Kaiken tietävä ja kaikkivoiva maailmankaikkeuden Jumala on ottanut heikon ihmisen mukaan vakavaan tehtävään, jossa tuomitaan langenneet enkelit ja pelastumattomat ihmiset. Paavali lausuu: "Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina? ...Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan...?" (1. Kor. 6:2,3). Silloin tulee lopullisesti selväksi, että Jumala on oikeudenmukainen, hyvä ja reilu. Tuhansien vuosien ajan Paholainen on syyttänyt Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi, rakkaudettomaksi ja epäreiluksi. Tuhatvuotiskausi saattaa tämän asian pois päiväjärjestyksestä osoittamalla Jumalan todellisen luonteen koko maailmankaikkeuden edessä.

Mutta miksi langenneita enkeleitä tai jumalattomia syntisiä tarvitsee tuomita? Eikö heidät ole tuomittu jo ennen Kristuksen paluuta? Totta, mutta oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi, jos etsisit taivaassa jotakuta henkilöä, jonka olettaisit olevan siellä ja selviäisi, että hän onkin ikuisesti kadotettu? Saattaisit kyseenalaistaa Jumalan tuomion oikeudenmukaisuuden.  Tuhatvuotiskauden aikana avataan kadotettujen kirjat. Jokaisen mielen tarkasti vartioidut salaisuudet ja tarkoitusperät paljastetaan. Jumalan rakkaus ja oikeudenmukaisuus vahvistuu. Kirjojen merkintöjä tarkastelevat voivat vain todeta: "Niin, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi" (Ilm. 16:7).

Seuraavat tapahtumat toteutuvat Kristuksen tullessa:

1. Jeesus tulee takaisin kaikkien pyhien enkeleitten kanssa (Matt. 25:31).

2. Kristuksessa kuolleet herätetään ensin (1. Tess. 4:16).

3. Elossa olevat pelastetut temmataan yläilmoihin Jeesusta vastaan (1. Tess. 4:17).

4. Pelastetut menevät kotiin Jeesuksen kanssa ja hallitsevat Hänen kanssaan 1000 vuotta (Ilm. 20:4,6).

5. Kristuksen tulon kirkkaus surmaa pelastumattomat (Jer. 25:33).

6. Pelastumattomat kuolleet herätetään vasta 1000 vuoden kuluttua (Ilm. 20:5).

7. Paholainen sidotaan 1000 vuodeksi olosuhteiden kahleilla - ei ole ketään, jota houkutella kiusaukseen tai tuhota!  Vanhurskaat ovat taivaassa ja kaikki jumalattomat kuolleina. Kaikki ovat poissa! Kaikkialla on vain raunioita (Jer. 4:23-26).

Mitä tapahtuu tuhannen vuoden kuluttua?

Muuttuuko Paholainen? Entä enkelit, jotka hän johdatteli kapinaan? Valitsevatko ne seurata häntä taas - vai seuraavatko ne nyt Kristusta? Yksi syy, miksi Jumala on valinnut laittaa tuhatvuotiskauden aikatauluunsa, on että Hän haluaa osoittaa koko maailmankaikkeudelle, että jos Paholainen, hänen enkelinsä ja ne jotka ovat valinneet seurata häntä maapallollamme, saisivat toisen mahdollisuuden, he tekisivät saman päätöksen ja valitsisivat saman johtajan. He hylkäisivät pelastussuunnitelman, vaikka heillä olisi tuhat tilaisuutta hyväksyä se.

Raamattu kertoo:"Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa" (Ilm. 20:3). Hän pääsee yksinäisyydestä ja olosuhteiden kahleista irti tekemään taas mielipuuhaansa siten, että jumalattomat kuolleet herätetään tuhannen vuoden lopussa: "Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt" (Ilm. 20:5).

Mitä Raamatussa kerrotaan heidän valinnastaan?

Vastaus kerrotaan Ilm. 20:7,8: "Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan.... ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa" (Ilm. 20:7, 8). Kun tuhat vuotta tulee täyteen, niin tapahtuu kaikkien jumalattomien ylösnousemus, jota Jeesus nimitti tuomion ylösnousemukseksi (Joh. 5:28,29). Tällöin maan päällä on yhtaikaa kaikkien aikojen jumalattomat, suuri määrä ihmisiä Aadamin päivistä Jeesuksen toiseen tuloon saakka. Ja näin Saatana on päässyt olosuhteiden kahleista ja hänellä on jälleen töitä.

Samaan aikaan tuhannen vuoden kuluttua pyhä kaupunki, Uusi Jerusalem, laskeutuu maan päälle Kristus ja pelastetut mukanaan: "Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten" (Ilm. 21:2). Ilmestyskirjan tapahtumat eivät aina ole kirjoitettu kronologisessa järjestyksessä, joten tekstiyhteys kertoo, mistä on kyse.

Tästä kaupungista tulee Paholaisen vihan kohde, sillä Raamatussa sanotaan: "Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. ... ja kokoaa kansat sotaan... Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin" (Ilm. 20:7-9). Nyt Paholainen ja hänen enkelinsä lähtevät jälleen pettämään jumalattomia. Paholainen ei ole muuttunut tippaakaan! Jälleen pelastumattomat valitsevat Paholaisen johtajakseen. Paholainen marssittaa heidät yhtenä valtavana armeijana valtaamaan Uuden Jerusalemin väkisin. Tämä on viimeinen taistelu maapallolla. Mahtava armeija etenee kapinallisen enkelin johtamana.

Mitä sitten tapahtuu?

"Mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki" (Ilm. 20:9).

Taistelu on ohitse! Miten surullista - kaikki olisi voinut olla toisin! Mitä Paholaiselle tapahtuu? Raamattu kertoo:"Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen ... Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen" (Ilm. 20:10,14,15). Pietari näki tämän tulen näyssä ja kirjoitti: "Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan" (2. Piet. 3:10). Tulijärvessä synti ja sen tekijät poltetaan ja hävitetään ikuisiksi ajoiksi, koska synnillä ei ole lupaa olla olemassa ikuisesti maailmankaikkeudessa. Samaan aikaan pelastuneet ovat Uuden Jerusalemin muurien suojassa ja itkevät viimeisen kerran. He tietävät mitä muurien ulkopuolella silloin tapahtuu. Siellä palaa monien pelastuneiden rakkaita sukulaisia ja ystäviä. Mutta he tietävät, että heidän rakkaansa itse valitsivat kohtalonsa.

Tätä tuskaista itkua pelastumattomien tähden kestää vain tietyn ajan, sillä meille sanotaan: "hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut" (Ilm. 21:4).

Näin lopulta kaikki synti ja sen seuraukset ovat kadonneet ja pelastuneiden kyyneleet kuivuvat. Jumala on luvannut pelastetuille loistavan ikuisuuden! Ihmismieli ei osaa kuvitella sen paratiisin loistokkuutta ja kauneutta, jota Jumala on valmistamassa niille, jotka rakastavat Häntä ja haluavat seurata Häntä! Ja ajatella, että jumalattomat olisivat voineet päästä nauttimaan tästä kaikesta, mutta hinta tuntui heistä liian suurelta!  He eivät halunneet valita Kristusta Vapahtajakseen ja Herrakseen.

Kummassa joukossa tulet olemaan tuona päivänä? Kun se päivä tulee, silloin on liian myöhäistä vaihtaa puolta. Myös tuhannen vuoden alussa, kun Jeesus tulee, on liian myöhäistä. Saattaa olla liian myöhäistä silloinkin, jos yhtäkkiä ilman varoitusta kuolet. Ainoa tapa varmistua, että olet vanhurskaiden joukossa tuhatvuotiskauden lopussa, on antaa sydämesi ja elämäsi kokonaan Jeesukselle nyt - TÄNÄÄN!

"Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä."
- 2. Kor. 6:2

Lisätietoa tuhatvuotiskaudesta löydät täältä.