KYSYMYKSIÄ KRISTINUSKOSTA


1. Miten synti määritellään?

"Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista"  - 1. Joh. 3:4

VASTAUS: Synti on Jumalan antaman kymmenen käskyn rikkomista.

2. Mikä on synnin seuraus?

"Synnin palkka on kuolema" - Room. 6:23

VASTAUS: Synnin seuraus on kuolema.

3. Ketkä ovat tehneet syntiä?

"kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta" Room. 3:23
"Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä"
- Room. 5:12

VASTAUS: Kaikki ihmiset ovat rikkoneet Jumalan kymmentä käskyä niin ajatuksin kuin teoinkin.

4. Mitä tarkoittaa pelastus?

"Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio." - Room. 5:16
"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän."
- Joh. 3:16

VASTAUS: Pelastus tarkoittaa Jumalan toteuttamaa operaatiota, jonka Jumala on aloittanut heti ihmisen syntiinlankeemuksen tapahduttua ja jonka tärkein vaihe oli Jeesuksen uhrikuolema ristillä. Jumala pelastaa ihmisen lopulliselta tuholta ikuiseen elämään. Pelastus on kokonaan Jumalan työ ja ihminen saa valita ottaako sen vastaan.

5. Miten voi pelastua?

"Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja" - Ef. 2:8 
Jeesus sanoi: "Joka sen [evankeliumin] uskoo ja saa kasteen, on pelastuva" - Mark. 16:16
  
"Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva." -Room. 10:9

VASTAUS: Ottamalla Jumalan lahjan vastaan; uskomalla evankeliumin ja menemällä kasteelle.

6. Mitä tarkoittaa vanhurskauttaminen?

Vanhurskauttaminen on käännös kreikan kielen sanasta dikaioosis, joka merkitsee syyttömäksi toteamista, tai dikaiooma, joka tarkoittaa (vapauttavaa) tuomiota. Sen pohjana oleva verbi dikaioo, vanhurskauttaa, tarkoittaa oikeaksi tai vanhurskaaksi tunnustamista ja julistamista. Teologisessa kielenkäytössä 'vanhurskauttaminen' on jumalallinen teko, jolla Jumala julistaa katuvan syntisen vanhurskaaksi ja pitää häntä vanhurskaana. Vanhurskauttaminen merkitsee vapauttavaa tuomiota ja ikuista elämää. Sen vastakohtana on kadotustuomio ja ikuinen kuolema.

7. Mitä tarkoittaa usko?

Usko on jonkin asian totena pitämistä. Se on myös luottamista toiseen henkilöön. Kristinusko on luottamista Jumalaan ja hänen pelastustyöhönsä. Luottamus edellyttää sen persoonan tuntemista, johon luottaa.

8. Mitä tarkoittaa uskoon tuleminen?

Uskoon tuleminen tarkoittaa sitä, että ihminen ymmärtää olevansa syyllinen Jumalan edessä ja tarvitsevansa pelastajaa. Silloin ihminen myöntää olevansa syntinen, katuu syntejään, eli vääriä tekojaan ja ajatuksiaan, ja pyytää Jumalalta anteeksiantoa. Hän ottaa vastaan Jumalan tarjoaman lunastuksen, joka perustuu Jeesuksen kuolemaan ristillä. Pahoista teoista luopumista kutsutaan myös kääntymiseksi. Hetkeä, jolloin ihminen tulee uskoon ja aloittaa uuden elämän Jumalan yhteydessä, kutsutaan uudestisyntymiseksi.

9. Miten tullaan uskoon?

"Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana." - Room. 10:17

10. Mitä rukoileminen on?

Rukous on ihmisen puhetta Jumalalle. Rukouksessa ihminen kiittää ja ylistää Jumalaa, tunnustaa syntinsä, pyytää anteeksiantoa, johdatusta ja apua itselleen ja muille elämän eri tilanteissa. Jumala on luvannut kuulla rukoukset ja vastata niihin rakkautensa mukaan. Rukouksen lopussa sanotaan yleensä "Aamen". Se on hepreankielinen sana ja tarkoittaa "se on totta".