KRISTILLINEN VASTUU
Tiedätkö mitä se on?


"Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan."
Luuk. 12:48


Kristillinen vastuu kattaa kaiken

On tärkeää ymmärtää kristillisen vastuun käsite oikein. Kristillinen vastuu kattaa koko elämämme, terveytemme, aikamme, kykymme, talenttimme ja varamme. Kristillinen vastuu ei siis ole vain rahan luovuttamista Jumalan työtä varten, vaan syvästi rikastuttava hengellinen kokemus Jeesuksen yhteydessä Pyhän Hengen voiman avulla. Me jokainen tarvitsemme Pyhän Hengen runsasta kastetta - elävää yhteyttä Häneen.

Tällöin Jumalan työhön annetut talentit ja varat ovat seurausta elävän uskon kokemuksesta ja kumppanuudesta Jeesuksen kanssa. Herra haluaa ohjata meitä kokemaan tätä rikkautta päivittäin. Seuraukset ovat välittömästi nähtävissä elämässämme:

 • Elpynyt toiminta Jumalan kunniaksi.
 • Äärettömät mahdollisuudet Kristuksen kanssa
 • Ehtymättömät kyvyt
 • Halu auttaa.
 • Loputon elämä.

Näillä ajatuksilla haluamme kutsua sinutkin kristillisen vastuun toiminnan piiriin. Kristillinen vastuu on sinunkin asiasi!

Ajankohtaisempi kuin koskaan

Vuosittain seurakuntasi laatii toimintasuunnitelman. Se on tehty huolella ja siinä on otettu huomioon kaikki mahdollinen toiminta. Sen toteuttamisessa tarvitaan sinua! Seurakunnallasi on myös talousarvio, jolla peitetään toiminnasta aiheutuvat kulut. Talousarvion toteutumisessakin sinua tarvitaan!

Itsetutkistelua

Onko kristillinen elämämme vain hengellistä nautiskelua nyt, kun Jeesuksen toinen tuleminen on lähempänä kuin koskaan? Seurakunnan jäseninä me tahdomme jouduttaa Jumalan suunnitelmien toteutumista. Kristillinen vastuu antaa meille aiheen tutkistella itseämme ja omaa vastuutamme Jumalalle ja lähimmäisillemme.

Kautta vuosisatojen ovat monet seurakunnan jäsenet olleet uskollisia kristillisen vastuun kantajia Jumalallisen periaatteen mukaan. Heidän uskollisuudestaan johtuen on evankeliumi saavuttanut myös sinut.

Sinun ratkaisusi

Otatko sinä vastaan kristillisen vastuun haasteen? Vain Sinä voit tehdä omat ratkaisusi. Kun seurakunnassasi tehdään suunnitelmia niin niistä keskustellaan ja päätetään yhdessä. Päätöksen toteuttamisessa kysytään Sinun mielipidettäsi. Kun asia tai suunnitelma toteutetaan, kutsutaan sinutkin osallistumaan siihen.

Siksi sinua tarvitaan! Oletko mukana?

Kristillinen vastuu yksilön elämässä

Kristillinen vastuu tarkoittaa herätystä ja uudistumista. Se pyrkii johtamaan meitä läheisempään yhteyteen kanssakilvoittelijoittemme ja Jumalamme kanssa. Se vahvistaa uskoamme. Se antaa hengellisiä kokemuksia. Kristillinen vastuu sisältää:

1. Jumalan vastuun

Jumala on ottanut oman vastuunsa vakavasti ja sanoo: "Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota: jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta" (Jes. 43:1,2). "Muista tämä - - sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, -  - en unohda minä sinua. - - Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut" (Jes. 44:21,22). Näin Jumala tunnustaa vastuunsa ihmisestä. Siksi hän kutsuu jokaista luokseen. Hän tahtoo antaa meille herätyksen, uudistuksen ja uhrautumisen hengen.

2. Ihmisen vastuun

"Jumalan lahja on sekin, että hän antaa rikkautta ja omaisuutta ja sallii ihmisen käyttää sitä ja saada siitä osansa ja iloita kaiken vaivannäön keskellä" (Saarn. 5:19). "Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan." (Luuk. 12:48). 

"Olkoon ihmisen omaisuus kuinka suuri tai pieni tahansa, hänen tulee muistaa, että se on ainoastaan uskottu hänen hoitoonsa. Hänen täytyy tehdä Jumalalle tili voimastaan, kyvyistään, ajastaan, talenteistaan, mahdollisuuksistaan ja varoistaan."
- Ellen G. White, Ohjeita kristillisestä vastuusta, s. 22 (engl.)

Mitä Jumala antaa

Jumala antoi kaikkensa. "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi - -." (Joh. 3:16). "hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan,vaan antoi hänet - -, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan" (Room. 8:32).

Mitä ihminen voi antaa

Mitä sinä voit antaa Jumalalle? Oman syntisen sydämesi ja koko elämäsi! Mikä tekee ihmisen antamisen mahdolliseksi?

Liitto - kumppanuus
Jumala haluaa olla liitossa ihmisen kanssa. Hänen puoleltaan liitto on pysyvä ja muuttumaton. "En minä liittoani riko enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt" (Ps. 89:35). Ihmisen puolelta liitto on aina epävarmempi. "He ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton" (Hoos. 6:7). Niinpä Jumala kutsuukin sinua jälleen uudistamaan ja vahvistamaan liittosi hänen kanssaan.

Jumalan ja sinun liittosi neljä perusasiaa:

 1. Vaikuttimesi on kaikkein tärkein. Mieti mikä se on.
   
 2. Valintasi ratkaisee sinun tekemäsi liiton luonteen.
   
 3. Jumalan kanssa tehtyä liittoa voidaan aina uudistaa, vahvistaa tai heikentää.
   
 4. Sinä et ole yksin liitossa. Kumppanisi on Jeesus Kristus, Luojasi ja Lunastajasi. Todista hänen armostaan, hyvyydestään ja rakkaudestaan, mikä on ilmennyt Sinun hengellisessä ja aineellisessa elämässäsi siunauksina.

Jumalan antama suunnitelma

"Me siis kiitämme sinua, meidän Jumalaamme; me ylistämme sinun ihanaa nimeäsi. Sillä mitä olen minä, ja mitä on minun kansani, kyetäksemme antamaan tällaisia vapaaehtoisia lahjoja? Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet" (1. Aik. 29:13,14). "-- Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. -- Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen" (Mal. 3:10).

"Ainut Jumalan itsensä säätämä tapa edistää omaa työtään on siunata ihmisille omaisuutta. - - Hän antaa terveyden ja kyvyn hankkia varoja - - Sitten hän vuorostaan haluaisi ihmisten osoittavan kiitollisuutensa palauttamalla Hänelle osan niistä kymmenyksinä ja uhreina." 
- Ellen G. White, 5. Tod. s. 150.

"Ettekö tiedä, että temppelissä palvelevat papit saavat temppelistä elatuksensa ja ne, jotka toimittavat uhrit, saavat alttareille tuoduista uhreista osuutensa? Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista" (1. Kor. 9:13,14). "Täyttäkää nyt siis tekonne, niin että, yhtä alttiisti kuin olitte sen päättäneet, sen myös täyttäisitte, varojenne mukaan. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole" (2. Kor. 8:11,12).

"Apostolien päivinä tehtiin erityisesti suunnitelmia siitä, että toiset eivät pääsisi helpolla ja toisia ei rasitettaisi liikaa. Asia järjestettiin siten, että kaikki tasapuolisesti kantoivat osansa seurakunnan taakoista omien kykyjensä mukaisesti."
- Ellen G. White, 1. Tod. s. 192.

Lisätietoa kristillisestä taloudenhoidosta löydät täältä.