PERUSOPINKOHDAT


"Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon."
Hepr. 6:1


Raamattu antaa perustuksen Jumalan ymmärtämiselle. Raamattu on Jumalan pyhää sanaa. Se on kirjoitettua sanaa, joka johtaa meidät elävän Sanan, Jeesuksen tykö. Jos haluat tietää Jumalan tahdon elämääsi varten, sinun tulee lukea hänen sanaansa, ymmärtää se ja toteuttaa sitä – nöyrästi rukoillen ja nojautuen Pyhään Henkeen elämässäsi.

Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu

Hyväksymme ainoaksi tunnustuskirjaksi Raamatun ja pidämme seuraavia perusluonteisia opinkohtia* pyhien kirjoitusten mukaisina. Oppien tehtävänä on auttaa tuntemaan ja ymmärtämään paremmin Kristusta, joka on "tie, totuus ja elämä" (Joh. 14:6).

Oppi Jumalasta:
1 Pyhä Raamattu
2 Kolminaisuus
3 Isä
4 Poika
5 Pyhä Henki


Oppi ihmisestä:

6 Luominen
7 Ihminen ja ihmisluonto


Oppi pelastuksesta:

8 Kristuksen ja Saatanan välinen taistelu
9 Kristuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus
10 Pelastuskokemus
11 Kasvaminen Kristuksessa


Oppi seurakunnasta:

12 Seurakunta
13 Jäännös ja sen lähetystehtävä
14 Yhteys Kristuksen ruumiissa
15 Kaste
16 Herran ehtoollinen
17 Hengelliset lahjat ja palveluvirat
18 Profetoimisen lahja


Oppi kristillistä elämästä:

19 Jumalan laki
20 Sapatti
21 Kristillinen taloudenhoito
22 Kristityn elämäntavat
23 Avioliitto ja perhe


Oppi viimeisistä ajoista:

24 Kristuksen palvelus taivaallisessa pyhäkössä
25 Kristuksen toinen tulemus
26 Kuolema ja ylösnousemus
27 Tuhatvuotiskausi ja synnin loppu
28  Uusi maa


*Tätä esitystä voidaan tarkistaa ja muuttaa pääkonferenssin yleiskokouksessa, milloin Pyhä Henki johtaa seurakuntaa ymmärtämään paremmin Raamatun totuutta tai kun se oppii paremmin kielellisesti ilmaisemaan Jumalan pyhän sanan totuuksia.


Lähteet:
Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu, Kirjatoimi, 1995; Seurakuntakäsikirja, Suomen Adventtikirkko, Kirjatoimi, 2001; Raamatun Sanoma (RS), Kirjatoimi: "Taistelu sydämen ja maailmankaikkeuden herruudesta" (1/2002), "Lahja" (1/2009), "Kristityn elämä" (2/2009), "Terveys ja parantuminen" (2/2010), "Hengen hedelmä" (1/2010), ”Raamattu ja inhimilliset emootiot” (2/2011), "Jumalanpalvelus" (3/2011),  "Evankeliumi Galatalaiskirjeessä" (4/2011), "Välähdyksiä Jumalasta" (1/2012), "Evankelioiminen ja todistaminen" (2/2012). "Kristuksessa kasvaminen" (4/2012), "Kaiken alkuperä" (1/2013), "Herätys ja uskonpuhdistus" (3/2013)